Bảng Giá

Các khóa học và thi giấy phép lái xe

Hạng GPLXLệ phí
Mô tô hạng A1 (dưới 175 phân khối)590.000 đồng
Mô tô hạng A2 (trên 175 phân khối)1.750.000 đồng
Mô tô hạng A3 (xe 3 bánh)2.100.000 đồng
Ô tô hạng B1 (số tự động)12.900.000 đồng
Ô tô hạng B2 (số sàn)11.500.000 đồng
Ô tô hạng C (xe tải)12.900.000 đồng
Nâng hạng ô tô 1 dấu7.000.000 đồng
Nâng hạng ô tô 2 dấu8.000.000 đồng
Đổi bằng Việt Nam – Quốc tế1.900.000 đồng
Đổi bằng Nước ngoài – Việt Nam1.900.000 đồng

Học phí học thực hành

Ô tô 4 chỗ số sàn220.000 đồng/giờ
Ô tô 4 chỗ số tự động250.000 đồng/giờ
Ô tô 7 chỗ số tự động280.000 đồng/giờ

Lệ phí khám sức khỏe

Hạng A1160.000 đồng
Hạng A2, A3, ô tô400.000 đồng

Đóng phí

Chúng tôi khuyến khích học viên đóng đủ phí 100% để đảm bảo khóa học và thi.

Chúng tôi cũng cho phép nhiều trường hợp đóng trước một phần như là cách chia sẻ khó khăn với học viên. Tuy nhiên, học viên cũng phải đóng đủ mức cơ bản để có suất thi đảm bảo.

Hoàn phí

Do đặc thù của ngành, học phí đã đóng sẽ không hoàn lại. Đây là quy định chung.

Tuy nhiên, học viên muốn hoàn phí, chúng tôi sẽ đánh giá thiệt hại. Nếu chúng tôi xét thấy không có bất kỳ thiệt hại nào đáng kể, chúng tôi sẽ hoàn phí 100% mà không cần hỏi lý do.