LUYỆN THI LÝ THUYẾT GPLX HẠNG C

Đề thi lấy từ bộ đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô dùng cho học viên thi sát hạch giấy phép lái xe ô tô hạng C

BỘ ĐỀ THI BẰNG LÁI XE HẠNG C ONLINE 2024

Mời bạn chọn đề thi:
Luyện 60 câu hỏi các tình huống giao thông nghiêm trọng:

Cấu trúc bộ đề thi:

  • Thời gian làm bài: 24 phút.
  • Số câu hỏi trong mỗi đề: 40 câu.
  • Mỗi câu có từ 02 đến 04 ý trả lời, trong đó chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất.
  • Trong số các câu hỏi, có từ 02-05 câu hỏi điểm liệt.
  • Mỗi câu hỏi làm đúng được tính 01 điểm.
  • Kết thúc bài thi, thí sinh đạt 36/40 điểm trở lên và không sai câu hỏi điểm liệt là đạt.

Video hướng dẫn trả lời 600 câu hỏi thi GPLX ô tô hạng C:

DẠY LÁI XE AN TOÀN - Phone/Zalo: 0868.600.300 - Facebook: fb.com/leminhtroi