Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.

Học Lái Xe Ô Tô

NỘI DUNG THI SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

Lý thuyết luật giao thông đường bộ

Có 30 câu, yêu cầu học viên làm đúng 16 câu trở lên là đạt.

Cấu trúc đề thi lý thuyết:

 • 9 câu khái niệm, quy tắt, luật giao thông đường bộ Việt Nam
 • 9 câu biển báo giao thông đường bộ Việt Nam
 • 9 câu giải các tình huống giao thông trong sa hình
 • 1 câu cấu tạo, kỹ thuật lái xe ô tô và sửa chữa cơ bản
 • 1 câu văn hóa, đạo đức người lái xe ô tô
 • 1 câu kinh doanh vận tải

Thực hành lái xe trong sa hình

Bài thi có 100 điểm, thực hiện trong 20 phút. Kết thúc bài thi, học viên đạt 80 điểm trở lên là đạt.

Cấu trúc bài thi sát hạch lái xe trong sa hình.

 • Bài 1: Xuất phát.
 • Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ sang đường.
 • Bài 3: Dừng xe và khởi hành xe ngang dốc
 • Bài 4: Đi qua vệt bánh xe và vào đường hẹp vuông góc.
 • Bài 5: Đi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông
 • Bài 6: Đi qua đường vòng quanh co.
 • Bài 7: Ghép dọc.
 • Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt.
 • Bài 9: Tăng tốc, tăng số trên đường bằng.
 • Bài 10: Ghép ngang
 • Bài 11: Kết thúc

Thực hành lái xe trên đường trường

Bài thi có 100 điểm, thực hiện lái xe 2000m trên đường trường. Kết thúc bài thi, học viên đạt 80 điểm trở lên là đạt.

Cấu trúc bài thi sát hạch lái xe đường trường:

 • Bài 1: Xuất phát.
 • Bài 2: Sang số
 • Bài 3: Tăng tốc, giảm tốc
 • Bài 4: Kết thúc.

==================================

NỘI DUNG THI SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ A1

Lý thuyết luật giao thông đường bộ

Bài thi có 20 câu, yêu cầu học viên làm đúng 16 câu trở lên là đạt.

Cấu trúc đề thi lý thuyết:

 • 9 câu khái niệm, quy tắt, luật giao thông đường bộ Việt Nam
 • 5 câu biển báo giao thông đường bộ Việt Nam
 • 5 câu giải các tình huống giao thông trong sa hình
 • 1 câu văn hóa, đạo đức người lái xe ô tô

Thực hành lái xe trong sa hình

Bài thi có 100 điểm. Kết thúc bài thi, học viên đạt 80 điểm trở lên là đạt.

Cấu trúc bài thi sát hạch lái xe trong sa hình:

 • Bài 1: Xuất phát, lái xe theo hình số 8.
 • Bài 2: Ra khỏi vòng số 8, đi vào đường thẳng.
 • Bài 3: Đi qua đường quanh co.
 • Bài 4: Đi qua đường gồ ghề.