LUYỆN THI LÝ THUYẾT 60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT

Áp dụng từ 01/08/2020.

60 câu hỏi điểm liệt là câu hỏi về các tình huống giao thông nghiêm trọng. Mỗi đề thi sát hạch lý thuyết sẽ có 01 câu hỏi điểm liệt. Nếu làm sai câu điểm liệt này thì sẽ bị truất quyền sát hạch.

Mỗi câu hỏi có từ 02 đến 04 ý trả lời, trong đó chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất.

60 CÂU HỎI ĐIỂM LIỆT - LUYỆN THI GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ

Bấm vào đây để bắt đầu luyện thi:

Video hướng dẫn trả lời:

DẠY LÁI XE AN TOÀN - Phone/Zalo: 0868.600.300 - Facebook: fb.com/leminhtroi