Chính sách

Bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của khách đăng ký vào website luôn được chúng tôi bảo mật. Không phát tán với bất kỳ lý do gì.

Giải quyết vấn đề

Nguyên tắc của chúng tôi là giải quyết mọi vấn đề của khách hết mức có thể. Vì vậy, khi có vấn đề ngoài ý muốn, học viên phải kiên nhẫn và hợp tác để vấn đề được giải quyết một cách tốt nhất.

Về nội dung website

Chúng tôi chia sẻ nội dung được phát hành bởi Bộ giao thông vận tải như là một cách để góp phần tuyên truyền Luật giao thông đường bộ Việt Nam đến với cộng đồng.

Nội dung của Bộ giao thông vận tải bao gồm: Luật giao thông đường bộ Việt Nam, tài liệu ôn thi giấy phép lái xe 600 câu hỏi, các quy định và biểu mẫu.

Chúng tôi có tham khảo nội dung từ những web có cùng chủ đề khác nhưng không sao chép 100% nội dung của tác giả.

Nội dung còn lại được ban biên tập soạn thảo dựa trên nguyên tắc sáng tạo và không sao chép từ bất kỳ nguồn nào.

Các tổ chức, cá nhân khai thác nội dung web cần tuân thủ nguyên tắc:

  • Sao chép và chia sẻ tự do các phần nội dung do Bộ giao thông vận tải phát hành.
  • Sao chép và chia sẻ tự do các phần nội dung còn lại nhưng phải ghi rõ nguồn từ website hoclaixeoto.vn