Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Trang Chủ / Bảng Giá Học Và Thi Giấy Phép Lái Xe

Bảng Giá Học Và Thi Giấy Phép Lái Xe

BẢNG GIÁ HỌC VÀ THI GIẤY PHÉP LÁI XE Ô TÔ – MÔ TÔ TRỌN GÓI

  Hạng Học phí Chương trình
Mô tô A1 550.000 VNĐ Giảm giá
A2 1.600.000 VNĐ Giảm giá
A3 2.500.000 VNĐ Giảm giá
Ô tô B2 9.500.000 VNĐ Giảm giá
C 11.500.000 VNĐ Giảm giá

BẢNG GIÁ NÂNG DẤU C – D – E – FC

  Hạng Học phí Chương trình
Nâng hạng Lên 1 dấu 5.000.000 VNĐ Xem chi tiết
Lên 2 dấu 5.700.000 VNĐ Xem chi tiết
FC 9.000.000 VNĐ Xem chi tiết

BẢNG GIÁ ĐỔI BẰNG

  Hạng Học phí Chương trình
Đổi bằng A1 550.000 VNĐ Xem chi tiết
A2 550.000 VNĐ
Ô tô 700.000 VNĐ
Ô tô quá hạn dưới 1 năm 1.500.000 VNĐ
Ô tô quá hạn trên 1 năm 2.500.000 VNĐ

BẢNG GIÁ ĐỔI BẰNG QUỐC TẾ

  Loại Học phí Chương trình
Đổi bằng quốc tế Bằng VN – 86 nước 1.800.000 VNĐ Xem chi tiết
Bằng IAA – 192 nước 2.500.000 VNĐ Xem chi tiết
Nước ngoài sang Việt Nam  1.800.000 VNĐ  Xem chi tiết

BẢNG GIÁ BỔ TÚC TAY LÁI

  Loại Học phí Chương trình
Thuê xe tập lái Ô tô số sàn 250.000 VNĐ/h Xem chi tiết
Ô tô số tự động 280.000 VNĐ/h Xem chi tiết
Mô tô dưới 175 cm3 120.000 VNĐ/h  
Mô tô trên 175 cm3 240.000 VND/h